Autoriõigus

See veebisait ja selle sisu on kaitstud intellektuaalomandi õigustega.

Käesoleva veebilehe, selle sisu või selle mis tahes osa kasutamine muul kui isiklikul ja mittetulunduslikul eesmärgil, eelkõige selle kopeerimine, edasine töötlemine või reprodutseerimine ning igasugune sekkumine veebilehe tehnilistesse või materiaalsetesse omadustesse on keelatud, välja arvatud juhul, kui see on eelnevalt selgesõnaliselt lubatud.

Selle veebisaidi ja selle sisu loata kasutamine on operaatori ja/või kolmandate isikute õiguste ebaseaduslik rikkumine ning annab operaatorile ja/või kolmandatele isikutele õiguse nõuda rikkujalt kahju hüvitamist, sealhulgas kaotatud kasumi hüvitamist ja/või alusetut rikastumist.

Kui olete huvitatud käesoleva veebisaidi sisu või selle mis tahes osa kasutamisest, võtke palun ühendust operaatoriga Brands of Hemp s.r.o., registreerimisnumber 190 87 608, asukohaga Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Tšehhi Vabariik, registreeritud toimiku nr C 381326 all Praha linnakohtu poolt peetavas äriregistris.