H4CBD - Obsah H4CBD - 60 %

Vitajte vo vitríne plnej nových exotických odrôd pochádzajúcich z CBD. Ak ste na hodinách chémie nedávali pozor, opis výroby hexahydrokanabidiolu, skrátene H4CBD, by bol na prieskumnej ceste dosť mätúci - znie vám pojem hydrogenácia skôr ako tajný zasväcovací rituál? V podstate stačí vedieť, že syntetickou výrobou sa k nášmu dobre známemu CBD pridali 4 atómy vodíka - a zodpovedný výskumník sa môže tešiť na znásobené účinky CBD. Ako presne znásobené? Informácie z rôznych príručiek sa v tomto bode rôznia, ale údajne môžete počítať s minimálne desaťnásobným účinkom proti klasickému CBD.

Spektrum možných účinkov je opäť pomerne široké, od potlačenia stresu a úzkosti, navodenia stavu eufórie, zmiernenia depresie a zaznamenaný bol aj pozitívny vplyv na zmiernenie bolesti a zápalu.

Dôležité upozornenie: všetky deriváty CBD sa považujú za veľmi sľubné, ale v súčasnosti sa ešte stále skúmajú. Neexistuje jedna informácia, ktorá by platila pre všetkých záujemcov o objavovanie. V spoločnosti Canntropy vždy zdôrazňujeme, že aj v prípade skvelých zážitkov je potrebné byť k sebe zodpovedný. Ani Inca Trail cez srdce peruánskych Ánd nezvládnete, ak váš predchádzajúci "tréning" zahŕňal len prechádzky s vašim pudlom okolo bloku.